THÔNG BÁO kết quả

Cập nhật: 2/17/2022 1:39:00 PM

Căn cứ Quyết định số 328/BTS-VT ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Cung cấp than cám phục vụ sản xuất năm 2022”.

            Công ty cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Cung cấp than cám phục vụ sản xuất năm 2022” như sau:

1. Phần 1: Cung cấp than cám 4a.1 phục vụ sản xuất năm 2022 (01)

1.1. Đơn vị trúng gói mua sắm: Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem;

1.2. Giá trị ký hợp đồng (Đã bao gồm thuế GTGT): 396.649.000.000 đồng.

1.3. Đơn vị không trúng:

- Công ty TNHH Nguyên liệu Omanco Việt Nam. Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ hai.

2. Phần 2: Cung cấp than cám 4b phục vụ sản xuất năm 2022 (02)

2.1. Đơn vị trúng gói mua sắm: Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem;

2.2. Giá trị ký hợp đồng (Đã bao gồm thuế GTGT): 65.246.720.000 đồng.

2.3. Đơn vị không trúng:

- Công ty TNHH Xuất khẩu Nam Phương. Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ hai.

- Công ty TNHH Nguyên liệu Omanco Việt Nam. Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ ba.

3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022.

5. Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại kho, bãi hoặc máng tiếp nhận của Bên A (Địa chỉ: xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) bằng phương tiện vận chuyển của Bên B.

6. Bảo đảm dự thầu:

6.1. Đối với đơn vị không trúng thầu: Bảo đảm dự thầu sẽ được giải tỏa kể từ ngày có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu này.

6.2. Đối với đơn vị trúng thầu: Bảo đảm dự thầu sẽ được giải tỏa kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian tới./.

tin cũ hơn