THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 6/27/2022 2:12:00 PM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Mua than cám phục vụ sản xuất;
  3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 26.818.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ tám trăm mười tám triệu đồng);
  4. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 27/6/2022 đến trước 10 giờ 30 phút ngày 30/6/2022 (trong giờ hành chính);
  5. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 10 giờ 30 phút ngày 30/6/2022 (trong giờ hành chính);
  6. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam bằng trực tiếp/đường bưu điện;
  7. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn