THÔNG BÁO KẾT QUẢ

Cập nhật: 11/7/2023 2:56:00 PM

            Công ty cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Cung cấp chất trợ đốt phục vụ sản xuất” như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Đơn vị trúng gói mua sắm:

- Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vichemco.

1.2. Giá trị ký Hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT) là: 402.840.000 VNĐ. Bằng chữ: Bốn trăm linh hai triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng.

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian thực hiện: Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023 và theo yêu cầu của bên mua.

1.5. Địa điểm giao hàng: Tại kho, bãi hoặc máng tiếp nhận của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

2. Đơn vị không trúng: Công ty CP XNK Máy & Thiết bị Prime.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ hai.

3. Đơn vị không trúng: Công ty CP Năng lượng MQC Việt Nam.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ ba.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian tới./.

tin cũ hơn