ĐẢM BẢO NGUỒN XI MĂNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
"Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn thuộc Tổng Công ty Xi Măng Việt Nam, Là công ty hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng"
ĐƯA XI MĂNG ĐẾN MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC
"Đưa xi măng về nông thôn, vùng sâu vàng xa là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ nhằm thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội đồng đều, bền vững giữa các vùng, miền cả nước. "
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
"XI MĂNG VICEM BÚT SƠN" luôn mong muốn xây dựng những mối quan hệ thân thiện, bền vững trên cơ sở bình đẳng, các bên cùng có lợi và tin tưởng lẫn nhau."
CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
"XI MĂNG VICEM BÚT SƠN luôn phấn đấu sử dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ “xanh, sạch” thân thiện với môi trường với mục tiêu hiệu quả, tiết kiệm và giảm thiểu tác động đến môi trường "
  • <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Sau 2 năm thi c&ocirc;ng, c&ocirc;ng tr&igrave;nh Cảng B&uacute;t Sơn mở rộng đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; được đưa v&agrave;o sử dụng từ ng&agrave;y 01/9/2019, n&acirc;ng c&ocirc;ng suất năng lực th&ocirc;ng qua cảng với lượng h&agrave;ng 2,01 triệu tấn/năm v&agrave; c&oacute; thể tiếp nhận đội t&agrave;u c&oacute; trọng tải đến 3000 tấn v&agrave;o bến neo đậu bốc xếp h&agrave;ng h&oacute;a, tối ưu h&oacute;a Logistics đối với nguy&ecirc;n vật liệu&nbsp;đầu v&agrave;o v&agrave; sản phẩm đầu ra, n&acirc;ng cao sức cạnh tranh của C&ocirc;ng ty.</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&ocirc;ng tr&igrave;nh bắt đầu khởi c&ocirc;ng từ ng&agrave;y 25/10/2017 với tổng mức đầu tư l&agrave;&nbsp;117 tỷ đồng mở rộng, n&acirc;ng cấp Cảng hiện c&oacute; với c&aacute;c Hạng Mục&nbsp;ch&iacute;nh: x&acirc;y mới 1 bến, nối d&agrave;i 2 bến, lắp đặt thiết bị bốc xếp gồm băng tải, cầu cổng tr&ecirc;n ray, cần trục di động; san lấp, xử l&yacute; nền khu Cảng, b&atilde;i h&agrave;ng, nạo v&eacute;t khu trước bến, k&egrave; bảo vệ bờ hạ lưu bến;&nbsp;cải tạo, x&acirc;y mới kho b&atilde;i chứa h&agrave;ng, đỗ xe diện t&iacute;ch 10.038 m2, đường nội bộ Cảng 5.168 m2.</span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:16px">Một số h&igrave;nh ảnh tại cảng B&uacute;t Sơn:</span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/san%20xuat%20-%20kinh%20doanh/C%E1%BA%A3ng%20BS%202019/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/san%20xuat%20-%20kinh%20doanh/C%E1%BA%A3ng%20BS%202019/IMG_8969.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/san%20xuat%20-%20kinh%20doanh/C%E1%BA%A3ng%20BS%202019/IMG_8965.JPG" style="height:400px; width:600px" /><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/san%20xuat%20-%20kinh%20doanh/C%E1%BA%A3ng%20BS%202019/IMG_8967.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/san%20xuat%20-%20kinh%20doanh/C%E1%BA%A3ng%20BS%202019/IMG_8973.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p>

<p style="text-align:right"><em>BTV.C&ocirc;ng đo&agrave;n</em></p>
    Sau 2 năm thi công, công trình Cảng Bút Sơn mở rộng đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng từ ngày 01/9/2019, nâng công suất năng lực thông qua cảng với lượng hàng 2,01 triệu tấn/năm và có thể tiếp nhận đội tàu có trọng tải đến 3000 tấn vào bến neo đậu bốc xếp hàng hóa, tối ưu hóa Logistics đối với nguyên vật liệu liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra, nâng cao sức cạnh tranh của Công ty.
  • Sau 2 năm thi công, công trình Cảng Bút Sơn mở rộng đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng từ ngày 01/9/2019, nâng công suất năng lực thông qua cảng với lượng hàng 2,01 triệu tấn/năm và có thể tiếp nhận đội tàu có trọng tải đến 3000 tấn vào bến neo đậu bốc xếp hàng hóa, tối ưu hóa Logistics đối với nguyên vật liệu liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra, nâng cao sức cạnh tranh của Công ty.
  • Hội thi “ Tuổi trẻ VICEM Học và làm theo Bác”
    Để chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày ra đời ngành Công nghiệp xi măng Việt Nam (25/12/1899-25/12/2019), 90 năm ngày truyền thống ngành Xi măng Việt nam (8/1/1093-8/1/2019), 40 năm thành lập Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (1/10/1979-1/10/2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020-2025.
TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 1

Địa bàn: Hà Nội, Bắc Ninh

Địa chỉ: Đường Hoa Sữa, Khu đô thị Vinhomes

Điện thoại: 0913 294 737

Email: vicembutson.tt1@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 2

Địa bàn: Hà Nam, Hòa Bình

Địa chỉ: Đường Lê Chân, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0351. 3853 376 Fax: 0351. 3853 376

Email: vicembutson.tt2@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 3

Địa bàn: Nam Định, Thái Bình

Địa chỉ: N4, Khu công nghiệp Hòa Xá, đường Phạm Ngũ Lão, TP. Nam Định

Điện thoại: 0350. 3838 485

Fax: 0350. 3838 485

Email: vicembutson.tt3@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 4

Địa bàn: Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên

Địa chỉ: Số 017, Phạm Văn Xảo, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 0973 626 888

Email: vicembutson.tt4@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 5

Địa bàn: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên

Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, Phường Khai Quang,TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: (84) 03203 821 092

Fax: 0211. 625 0323

Email: vicembutson.tt5@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 6

Địa bàn: Hưng Yên, Thái Bình

Địa chỉ: Số 107 Tân Sáng, đường Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hưng Yên

Điện thoại:0321. 3536 268

Fax: 0321. 3536 268

Email: vicembutson.tt6@gmail.com