Tin nổi bật

  • Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

     Ngày 24/4/2014, tại trụ sở công ty, công ty cổ phần xi măng Vicem Bút sơn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Với sự có mặt của 353 đại biểu cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 105.518.810 cổ phần/ 109.056.192 cổ phần được triệu tập, chiếm 96,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

    Chi tiết

VIDEO CLIP MC 25


liên kết Website

Liên hệ công tác

Văn phòng

  • 0351 3 851 323

Kinh Doanh

  • 0351 3 851 327
Xí nghiệp tiêu thụ

Hỗ trợ online

Văn phòng

Sản phẩm chính

Thống kê truy cập

Số người online: 4

Lượt truy cập: 588147