THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP.xnt

Cập nhật: 9/8/2023 3:51:00 PM

 

Gói dịch vụCung cấp bánh Trung thu tặng tri ân khách hàng nhân dịp Tết trung thu năm 2023

Kính gửi:

- Công ty CP tư vấn thương mại và đào tạo quốc tế Việt Nam;

- Công ty TNHH tư vấn đầu tư thương mại CFV;

- Công ty CP đầu tư phát triển và du lịch Phú An.

Căn cứ Quyết định số 1003/BTS-XNTT ngày 08/9/2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói dịch vụ “Cung cấp bánh Trung thu tặng tri ân khách hàng nhân dịp Tết trung thu năm 2023”,

Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói dịch vụ “Cung cấp bánh Trung thu tặng tri ân khách hàng nhân dịp Tết trung thu năm 2023” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty TNHH tư vấn đầu tư thương mại CFV;

1.2. Giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT): 313.015.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười ba triệu, không trăm mười lăm nghìn đồng).

1.3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

1.4. Thời gian giao hàng: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.5. Địa điểm giao hàng: Tại Xí nghiệp tiêu thụ xi măng VICEM Bút Sơn (Thôn Hồng Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty CP tư vấn thương mại và đào tạo quốc tế Việt Nam

- Lý do: Là đơn vị được đánh giá và xếp hạng thứ 2 về giá chào.

2.2. Công ty CP đầu tư phát triển và du lịch Phú An.

- Lý do: Là đơn vị được đánh giá và xếp hạng thứ 3 về giá chào.

3. Kế hoạch ký kết hợp đồng:

Thời gian ký kết Hợp đồng: Trong ngày 12/9/2023.

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà cung cấp./

tin cũ hơn