TB KQLCNCC (2031)

Cập nhật: 11/9/2023 10:57:00 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm:In một số ấn phẩm tết xuân Giáp Thìn năm 2024

 

 

                                                               Kính gửi:

                                                 - Công ty CP Tư vấn Thương mại và Đào tạo Quốc tế Việt Nam;

                                                - Công ty TNHH in và thương mại Ngày Nay;

                                               - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thương mại CFV.

 

Căn cứ Quyết định số 1237/BTS-VP ngày 09/11/2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm: “In một số ấn phẩm tết xuân Giáp Thìn năm 2024”,

Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn thông xin báo tới Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm: “In một số ấn phẩm tết xuân Giáp Thìn năm 2024” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty CP Tư vấn Thương mại và Đào tạo Quốc tế Việt Nam;

1.2. Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế GTGT 8%) là: 1.124.874.000 đồng;

 Bằng chữ: Một tỷ, một trăm hai mươi tư triệu, tám trăm bảy mươi tư ngàn đồng chẵn;

1.3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện Hợp đồng: Trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

1.5. Địa điểm giao hàng: Văn phòng - Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn

Địa chỉ: Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thương mại CFV  

- Lý do: Là đơn vị được đánh giá và xếp hạng thứ 2 về giá chào.

2.2. Công ty TNHH in và thương mại Ngày Nay   

-  Lý do: Là đơn vị được đánh giá và xếp hạng thứ 3 về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng:

Trong thời gian 05 ngày, kể từ ngày bên mời chào giá ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới Quý nhà cung cấp được biết và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà cung cấp./

tin cũ hơn