Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 12/6/2021 7:48:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp thép chịu mài mòn phục vụ sữa chữa lớn DC1+DC2;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ  08 giờ 00 phút ngày 06/12/2021 đến trước 11 giờ 00 phút ngày 13/12/2021 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước 11 giờ 00 phút ngày 13/12/2021 (trong giờ hành chính);
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân.

tin cũ hơn