Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 3/29/2021 1:31:00 PM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp đất giàu hàm lượng sắt phục vụ sản xuất;
  3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 979.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm bẩy mươi chín triệu đồng);
  4. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 29/3/2021 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 02/4/2021 (trong giờ hành chính);
  5. Thời gian nộp thư chào giá: trước 08 giờ 00 phút ngày 02/4/2021 (trong giờ hành chính);
  6. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  7. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn