THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP. xnt

Cập nhật: 12/13/2021 9:09:00 AM

Gói mua sắm “Tổ chức và cung cấp dịch vụ phục vụ hội nghị tổng kết công tác tiêu thụ năm 2021, kế hoạch tiêu thụ năm 2022 và Lễ ký hợp đồng tiêu thụ xi măng năm 2022 với các Nhà phân phối”

Kính gửi:

- Công ty TNHH DH Hoàng Minh;

- Công ty Gổ phần thương mại và phát triển du lịch nụ cười mới;

- Công ty cổ phần tư vấn thương mại và đào tạo quốc tế Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 1533/BTS-XNTT ngày 10/12/2021 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Tổ chức và cung cấp dịch vụ phục vụ hội nghị tổng kết công tác tiêu thụ năm 2021, kế hoạch tiêu thụ năm 2022 và Lễ ký hợp đồng tiêu thụ xi măng năm 2022 với các Nhà phân phối”,

Công ty Cổ phần  Xi măng VICEM Bút Sơn thông xin báo tới Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Tổ chức và cung cấp dịch vụ phục vụ hội nghị tổng kết công tác tiêu thụ năm 2021, kế hoạch tiêu thụ năm 2022 và Lễ ký hợp đồng tiêu thụ xi măng năm 2022 với các Nhà phân phối” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty cổ phần tư vấn thương mại và đào tạo quốc tế Việt Nam;

1.2. Giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT): 706.420.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm lẻ sáu triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định..

1.4. Thời gian tổ chức: 01 ngày ( ngày 22/12/2022)

1.5. Địa điểm tổ chức: Tại Khách sạn 5 sao Mường Thanh Luxury  Hà Nam.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty TNHH DH Hoàng Minh;

- Lý do: Là đơn vị được đánh giá và xếp hạng thứ 2 về giá chào.

2.2. Công ty Gổ phần thương mại và phát triển du lịch nụ cười mới;

- Lý do: Là đơn vị được đánh giá và xếp hạng thứ 3 về giá chào.

3. Kế hoạch ký kết hợp đồng:

Thời gian ký kết Hợp đồng: Trong ngày 15/12/2021

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà cung cấp./.

tin cũ hơn