THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 3/12/2021 3:35:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP
Gói dịch vụ: Phục hồi bạc đỡ máy nghiền xi măng HM1650
 
     Kính gửi:  - Công ty CP Cơ khí và Thương mại Lan Thành;
       - Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại cơ khí Nam Dương;
       - Viện nghiên cứu cơ khí.
 
Căn cứ Quyết định số 331/BTS-KHCL ngày 12/3/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Phục hồi bạc đỡ máy nghiền xi măng HM1650”,
Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói dịch vụ trên như sau:
1. Đơn vị cung cấp:
1.1. Viện nghiên cứu cơ khí;
1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.210.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ, hai trăm mười triệu đồng);
1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;
1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 120 ngày kể từ ngày Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn bàn giao thiết bị để sửa chữa.
2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:
2.1. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại cơ khí Nam Dương.
Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.
2.2. Công ty CP Cơ khí và Thương mại Lan Thành
Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.
3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.
Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn