Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 9/16/2020 9:06:00 AM

1.      Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2.      Tên gói dịch vụ: Sửa chữa cơ khí các HM  A.1401-1407; A.1404; A.1501a/b, A.1502a/b; A.1509; A.1509b.1/2; A.1153, A.1155, A.1158, A.1504, 1192 thuộc kế hoạch sửa chữa lớn dây chuyền 2 lần 1/2020 ;

3.      Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 14 giờ 00 ngày 29/7/2020 đến trước 14 giờ 00 ngày 05/8/2020 (trong giờ hành chính);

4.      Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 14 giờ 00 ngày 05/8/2020 (trong giờ hành chính);

5.      Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6.      Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân.

tin cũ hơn