Thông báo chào hàng

Cập nhật: 11/18/2020 12:00:00 AM

1.      Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;

2.      Tên gói mua sắm: Mua gạch chịu lửa phục vụ sửa chữa;

3.      Dự toán gói mua sắm: 485.760.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi lăm triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)

4.      Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 15 giờ 00 phút ngày 18/11/2020 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 24/11/2020 (trong giờ hành chính);

5.      Thời gian nộp thư chào giá: trước 10 giờ 00 phút ngày 24/11/2020;

6.      Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

7.      Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn