THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 11/11/2021 2:54:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP
Gói mua sắm: Cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ sửa chữa biến tần quạt ID HM 1417 dây chuyền 1
 
 
Kính gửi:       
- Công ty TNHH Hệ thống điện công nghiệp;
- Công ty CP XNK Máy và Thiết bị PRIME;
- Công ty Cổ phần thiết bị công nghệ ETECH.
 
Căn cứ Quyết định số 1373/BTS-KHCL ngày 11/11/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ sửa chữa biến tần quạt ID HM 1417 dây chuyền 1”,
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:
1. Đơn vị cung cấp:
1.1. Công ty Cổ phần thiết bị công nghệ ETECH;
1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 5.457.760.000 đồng (bằng chữ: Năm tỷ bốn trăm năm mươi bảy triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng);
1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;
1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 11 ngày, trong đó thời gian giao hàng là trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; thời gian chuyên gia lắp đặt, cấu hình lại chương trình của biến tần bằng phần mềm của nhà sản xuất là trong vòng 01 ngày kể từ ngày Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn bàn giao mặt bằng, thiết bị
2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:
2.1. Công ty TNHH Hệ thống điện công nghiệp
Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.
2.2. Công ty CP XNK Máy và Thiết bị PRIME
Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.
3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn