Thông báo mời chào giá 3737

Cập nhật: 12/31/2021 10:12:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp vòng bi phục vụ sửa chữa xưởng Bột liệu;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 31/12/2021 đến trước 07 giờ 30 ngày 07/01/2022 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: trước 07 giờ 30 ngày 07/01/2022;
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn