Thông báo chào hàng

Cập nhật: 7/31/2020 9:52:00 AM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp bê tông chịu nhiệt phục vụ sửa chữa;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 15 giờ 00 phút ngày 31/07/2020 đến trước 15 giờ 00 phút ngày 06/08/2020 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 15 giờ 00 phút ngày 06/08/2020 (trong giờ hành chính);
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn