Từ ngày 01 07 2024, Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn đưa 03 mẫu vỏ bao mới cho sản phẩm xi măng bao PCB30, xi măng bao PCB40, xi măng bao xây trát C91 ra thị trường

Cập nhật: 7/4/2024 9:24:00 AM

Từ ngày 01_7_2024, Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn đưa mẫu vỏ bao mới cho sản phẩm xi măng bao PCB30, xi măng bao PCB40, xi măng bao xây trát C91 ra thị trường nhằm tăng mức độ nhận diện thương hiệu, thân thiện với khách hàng.

BAO PCB30 KPK

BAO PCB40 KPK

BAO C91 KPK

 

tin cũ hơn