Công ty Cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn thông báo thay đổi Vỏ bao xi măng mới

Cập nhật: 10/4/2019 12:00:00 AM

Nhằm tăng thêm giá trị cho khách hàng và cộng đồng, hướng đến VICEM phát triển bền vững, vì một môi trường xanh. Công ty Cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn xin trân trọng thông báo mẫu vỏ bao xi măng theo bộ nhận diện thương hiệu mới thân thiện với khách hàng.

BAO KPK.PCB30-B3

BAO KPK.PCB30-B3

DÁN ĐÁY.PCB30 -B3 TRANG

DÁN ĐÁY.PCB30-B3 DÂN DỤNG 

BAO KPK.PCB30-B3

DÁN ĐÁY.PCB30 -B3

BAO KPK.PCB40-B4

BAO KPK.PC40 A4

BAO KPK.PCB40-B4

BAO KPK.PCB40-B4

 DÁN ĐÁY.PCB40-B4  DÂN DỤNG

DÁN ĐÁY.PCB40-B4  DÂN DỤNG

DÁN ĐÁY.PCB40-B4 TRANG

DÁN ĐÁY.PCB40-B4

BAO KPK C91

BAO KPK C91

DÁN ĐÁY.C91 DÂN DỤNG

DÁN ĐÁY.C91 DÂN DỤNG 

BAO KPK MC25

BAO KPK MC25

Từ ngày 4/10/2019, Công ty đã sử dụng vỏ bao theo mẫu nhận diện thương hiệu mới để đóng bao, xuất sản phẩm cho khách hàng.

 

tin cũ hơn