Vicem Bút Sơn thực hiện tối đa các giải pháp tiết kiệm điện năng

Cập nhật: 6/20/2023 8:33:00 AM

Điều hành sản xuất tại phòng Điều hành Trung tâm (Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn).

Để chia sẻ khó khăn với ngành Điện, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn đã chủ động dừng một dây chuyền sản xuất để bảo dưỡng. Cùng với đó, thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm điện, như: tăng thời gian chạy máy vào giờ thấp điểm, nâng cao hệ số cosphi để nâng cao năng suất, chất lượng điện năng, tránh ảnh hưởng đến dao động của lưới, điều chỉnh lại thời gian đóng cắt điện các thiết bị tự động và cắt điện những khu vực không quan trọng, giảm công suất chiếu sáng…

Ông Nguyễn Hà Phong, Phó trưởng phòng Kỹ thuật (Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn) cho biết, bên cạnh việc tính toán, áp dụng tối đa các giải pháp tiết kiệm điện năng, Vicem Bút Sơn đã thực hiện điều chỉnh các sản phẩm xi măng nhằm tối ưu hóa sản xuất để tránh chạy thiết bị không tải. Công ty phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Hà Nam sẵn sàng tiết giảm phụ tải khi có yêu cầu. Những ngày nắng nóng vừa qua có thời điểm đơn vị tiết giảm trên 40% công suất điện.

Đánh giá của ngành Điện năm 2022, công suất sử dụng điện lớn nhất ghi nhận được khi không tiết giảm trên địa bàn tỉnh Hà Nam đạt 650,6MW vào ngày 22/6/2022. Năm 2023, với mức độ tăng trưởng công suất dự kiến là 10% so với năm 2022, theo đó, công suất sử dụng điện lớn nhất dự kiến sẽ là 711,4MW. Để bảo đảm vận hành lưới điện hè năm 2023 được an toàn, trong thời gian cao điểm từ 11h00 - 16h00 và từ 20h00 - 24h00, dự kiến sẽ phải tiết giảm với các mức 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% công suất đỉnh (Pmax dự kiến) tương ứng là 35MW, 71MW, 106 MW, 142 MW, 177MW và 213 MW.

Theo đó, trường hợp tiết giảm 5% và 10% công suất, Công ty Điện lực Hà Nam làm việc với các khách hàng sản xuất xi măng (Xuân Thành, Thành Thắng, Bút Sơn, Vissai Hà Nam, Hoàng Long) thực hiện điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện tương ứng là 35MW và 71MW. Trường hợp tiết giảm 15%, các nhà máy sản xuất xi măng tiết giảm tổng công suất là 75MW; các điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Hà Nam tiết giảm 31MW. Trường hợp tiết giảm 20% công suất, các nhà máy sản xuất xi măng tiết giảm tổng công  suất 75MW; các điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Hà Nam tiết giảm 67MW. Trường hợp tiết giảm 25% công suất, các nhà máy sản xuất xi măng tiết giảm tổng công  suất 75MW; các điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Hà Nam tiết giảm 102MW. Trường hợp tiết giảm 30% công suất, các nhà máy sản xuất xi măng tiết giảm tổng công  suất 75MW; các điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Hà Nam tiết giảm 138MW bao gồm các khách hàng khai thác, chế biến đá và vật liệu xây dựng; khách hàng công nghiệp không quan trọng khác.

ximang.vn

tin cũ hơn