Vicem Bút Sơn đổi mới sáng tạo trong việc sử dụng năng lượng tái tạo

Cập nhật: 11/12/2019 12:00:00 AM

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong VICEM nghiên cứu sử dụng năng lượng tái tạo góp phần bảo vệ môi trường và tăng hiệu quả kinh doanh, tiết kiệm năng lượng tài nguyên. Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn là đơn vị đi đầu về đổi mới sáng tạo trong VICEM, đã tiến hành đề tài ‘‘Nghiên cứu sử dụng rác thải công nghiệp không nguy hại làm nhiên liệu thay thế sản xuất Clinker’’

Công ty đã nghiên cứu, làm các thủ tục và đã được các cấp có thẩm quyền cho phép triển khai, đã tiến hành lắp đặt dây chuyền thủ công để thử nghiệm, và ngày 27/9/2019 đã đốt thử buổi đầu tiên và vẫn đang tiếp tục vận hành dây chuyền đốt rác thủ công, đồng thời công ty đang tiến hành lắp đặt dây chuyền đốt rác tự động, dự kiến đầu năm 2020 hoàn thành đưa vào sử dụng.

Qua kết quả thử nghiệm, bước đầu đã đánh giá được lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng rác thải công nghiệp không nguy hại làm nhiên liệu:

1 - Chung tay cùng cộng đồng và xã hội giải quyết vấn đề môi trường, giúp giảm thiểu diện tích chôn lấp rác, ngoài ra còn giảm thiểu việc gây phát khí thải (Nox) ra môi trường do việc giảm lượng than sử dụng.

2 - Tiết kiệm được khoảng 600.000 đồng khi đốt 1 tấn rác so với đốt than dầu. Với năng lực của 2 dây chuyền đốt rác tự động bình quân 16-20 tấn/h thì sẽ mang lại lợi ích khoảng 78 tỷ đồng/năm, đồng thời còn tiết giảm chi phí vận hành và bảo dưỡng các thiết bị nghiền than.

tin cũ hơn