VICEM Bút Sơn tổ chức lễ ký kết hợp đồng tiêu thụ xi măng năm 2020

Cập nhật: 12/19/2019 12:00:00 AM

Ngày 18/12/2019, tại khách sạn quốc tế JW Marriott Hà Nội, Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn đã tổ chức thành công buổi “Lễ ký kết hợp đồng tiêu thụ xi măng VICEM Bút Sơn năm 2020” trong sự hân hoan và đồng lòng của tất cả các Nhà phân phối.

Tổng giám đốc Công ty: Đỗ Tiến Trình phát biểu tại Hội nghị tổng kết.

Với tổng sản lượng tiêu thụ năm 2020 dự kiến đạt 4,3 triệu tấn (trong đó xi măng dự kiến đạt 3,95 triệu tấn và clinker đạt 350 nghìn tấn) sẽ là một thách thức vô cùng lớn đối với VICEM Bút Sơn. Tuy nhiên, với sự đồng lòng nhất trí từ các Nhà phân phối, VICEM Bút Sơn có thể tự tin hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Xí nghiệp Tiêu thụ: Nguyễn Thế Hùng

Báo cáo Tổng kết năm 2019 và kế hoạch tiêu thụ năm 2020

Nhìn lại năm 2019 đã qua, đây là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với VICEM Bút Sơn từ những sức ép cạnh tranh tiêu thụ sản phẩm trên cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu đến những khó khăn từ những sự cố trong quá trình sản xuất. Nhưng với sự quyết tâm của Ban Lãnh đạo Công ty cùng với sự chung tay đồng lòng của các Nhà phân phối, VICEM Bút Sơn hoàn thành kế hoạch đặt ra với tổng sản lượng tiêu thụ đạt gần 4 triệu tấn (trong đó xi măng đạt gần 3,4 triệu tấn và clinker đạt gần 600 nghìn tấn). Đây là thành công vô cùng lớn tạo tiền đề cho thành công trong năm 2020.

Các Nhà phân phối tham gia lễ ký kết hợp đồng tiêu thụ xi măng Vicem Bút Sơn năm 2020

BTV: XNTT

tin cũ hơn