• 120 nam nganh xi mang nguoi vicem viet khuc trang ca
  Tham gia giữ gìn an ninh trật tự, tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn tài sản trong Công ty và thuê lao động phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Công ty
  Cập nhật: 6/13/2024 10:49:00 AM
 • 120 nam nganh xi mang nguoi vicem viet khuc trang ca
  Cập nhật: 6/6/2024 9:00:00 AM
 • 120 nam nganh xi mang nguoi vicem viet khuc trang ca
  Tham gia giữ gìn an ninh trật tự, tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn tài sản trong Công ty và thuê lao động phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Công ty
  Cập nhật: 5/31/2024 9:03:00 AM
 • 120 nam nganh xi mang nguoi vicem viet khuc trang ca
  Cung cấp dịch vụ phục hồi xi lanh thủy lực máy nghiền CKP phục vụ sửa chữa xưởng Xi măng
  Cập nhật: 5/6/2024 8:19:00 AM