Vicem Bút Sơn vượt qua dịch Covid-19 hoàn thành mục tiêu đề ra

Cập nhật: 2/17/2021 12:00:00 AM

Năm vừa qua, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn đã thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt mục tiêu phòng chống dịch Covid-19, tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và đạt các mục tiêu đề ra.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn có trang thiết bị tiên tiến hiện đại, đồng bộ cùng hệ thống kiểm tra, đo lường tín hiệu, điều khiển tự động hóa ở mức cao đảm bảo thiết bị hoạt động an toàn, ổn định và vệ sinh môi trường.

Năm 2020, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái, mặc dù nền kinh tế trong nước đã có những tăng trưởng tích cực, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo công ty đã có những giải pháp đồng bộ và toàn diện nhằm đạt được kết quả cao nhất. Trong đó, tập trung vào các giải pháp, đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất và giảm chi phí.

Báo cáo tổng kết năm 2020 của Vicem Bút Sơn cho thấy, ngành xi măng nói chung và Vicem Bút Sơn nói riêng đã có sự khởi đầu hết sức khó khăn nhưng được sự quan tâm tạo điều kiện, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tổng công ty, sự hỗ trợ của các phòng ban chuyên môn Vicem cùng sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể người lao động Công ty, Vicem Bút Sơn đã thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt mục tiêu phòng chống dịch Covid-19, tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và đạt các mục tiêu đề ra.

Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

Năm 2020, Vicem Bút Sơn đẩy mạnh các chương trình đổi mới sáng tạo trong sản xuất: Triển khai đề tài nghiên cứu sử dụng rác thải công nghiệp, bùn thải làm nhiên nguyên liệu thay thế để tiết giảm chi phí giá thành và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Kết quả đã sử dụng rác thải với tỷ lệ thay thế nhiệt trung bình cho 2 dây chuyền đạt 8,2% (DC1 đạt 8,24%, DC2 đạt 8,1%) và bước đầu đưa bùn thải vào sử dụng làm nguyên liệu thay thế một phần sét cho sản xuất Clinker. Bên cạnh việc sử dụng rác, bùn vào sản xuất clinker Công ty cũng tối ưu hóa vận hành lò nung 2 dây vượt năng suất thiết kế (DC1 vượt 9,8%; DC2 vượt 7,6%) tiêu hao nhiệt DC1 đạt 821,13 kcal/kg clinker, DC2 đạt 823,9 kcal/kg clinker.

Công ty triển khai đồng bộ các giải pháp về thị trường: Cấu trúc lại hệ thống phân phối tại một số địa bàn cốt lõi, triền khai đồng bộ áp dụng App Mobile đến hệ thống cấp 2, cấp 3, điều hành chính sách bán hàng linh hoạt nên đã đạt được sản lượng theo kế hoạch và bằng cùng kỳ, chi phí bán hàng được kiểm soát.

Đồng thời, điều hành linh hoạt công tác tài chính, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh, áp dụng các chính sách hỗ trợ tài chính, thuế của chính phủ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát trong nước nên đã tiết kiệm được chi phí tài chính. 

Năm 2020 đã đạt được các kết quả đáng ghi nhận: Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác: 3.077,647 tỷ đồng; Nộp ngân sách: 153,223 tỷ đồng; Thu nhập bình quân của người lao động: 13,8 triệu đồng/người/tháng.

Chú trọng bảo vệ môi trường

Vicem Bút Sơn tăng cường công tác bảo vệ môi trường bằng việc cải tạo, sửa chữa các hệ thống lọc bụi công nghệ. Tập trung công tác cải tạo cảnh quan môi trường. Triển khai áp dụng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào đồng bộ các lĩnh vực: tiêu thụ, quản lý, sản xuất.

Theo quan điểm của lãnh đạo Vicem Bút Sơn, mục tiêu phát triển bền vững luôn gắn với bảo vệ môi trường. Trước hết cần tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho người lao động, đồng thời tích cực sử dụng các nguồn nguyên liệu hợp lý kết hợp với các giải pháp bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng nhà máy xi măng xanh - sạch - đẹp…

Vicem Bút Sơn hoàn thành và đã được Bộ Tài nguyên & Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "nhà máy Xi măng Vicem Bút Sơn (nâng công suất sản xuất dây chuyền 1 từ 4.000 tấn clinker/ngày lên 4.500 tấn clinker/ngày, dây chuyền 2 từ 4.000 tấn clinker/ngày lên 5.000 tấn clinker/ngày và sử dụng chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại làm nguyên, nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng)" tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Năm 2020, diện tích cây xanh, thảm cỏ Vicem Bút Sơn đã trồng mới đạt 19.849 m2; tổng diện tích cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa tiểu cảnh toàn nhà máy đạt 173.800 m2 tương ứng chiếm 27,5% diện tích mặt bằng nhà máy.

Ngay tại khuôn viên nhà máy, từ các phân xưởng sản xuất đến khu văn phòng, nơi nào cũng tuân thủ vệ sinh công nghiệp một cách tự giác và nghiêm ngặt, kết quả là ở trong khu vực sản xuất của Vicem Bút Sơn có không gian rất xanh, sạch và đẹp.

Những yếu tố gây tác động tới môi trường như khí, bụi, nước… cũng được Vicem Bút Sơn xử lý triệt để, đáp ứng đúng tiêu chuẩn QCVN trước khi xả thải ra môi trường bên ngoài. Các nguồn nước thải được Vicem Bút Sơn thu gom, xử lý qua hệ thống lắng lọc, sử dụng công nghệ xử lý nước nhiễm than, nhiễm dầu... Tất cả nước thải công nghiệp được xử lý, nước thải hợp vệ sinh, nước thải dầu mỡ và nước thải nhiễm than được thu gom và tái sử dụng (cho các hệ thống dập bụi) trong điều kiện bình thường và không thải ra môi trường.

Ứng dụng CMCN 4.0 vào sản xuất, kinh doanh 

Vicem Bút Sơn đang tăng cường triển khai phần mềm quản lý thông tin chuỗi tiêu thụ và Logistic theo đề án số hóa của Vicem.

App Mobile đặt hàng và triển khai cài đặt, sử dụng cho hệ thống các Nhà phân phối, toàn bộ hệ thống cửa hàng cấp 2 và cửa hàng cấp 3; Cài đặt và sử dụng App cho thương vụ trên toàn bộ địa bàn nhằm khai thác các thông tin của thị trường, thu thập dữ liệu về trung tâm dữ liệu của Công ty phục vụ công tác quản trị; Xây dựng hoàn thiện Module Tracking phương tiện vận tải, kiểm thử và triển khai đến hệ thống phương tiện vận tải của Công ty. 

Bên cạnh đó, triển khai phần mềm số hóa sản xuất để kiểm soát toàn bộ các công đoạn sản xuất theo định hướng của Vicem, kiểm soát hiệu suất tổng thể thiết bị, tiêu hao năng lượng, chi phí biến đổi, chi phí sửa chữa.

Xây dựng và đề xuất phương án số hóa, lưu trữ và quản lý dữ liệu vận hành sản xuất trình Vicem xem xét phê duyệt.

Dự báo tình hình dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu được kiểm soát, thậm chí còn diễn biến phức tạp có nhiều quốc gia trên Thế giới do chủng virus biến thể của Covid-19, để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, Vicem Bút Sơn tiếp tục đổi mới công nghệ, thúc đẩy sáng tạo, nâng cao năng suất, đồng thời tích cực bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống của người lao động...

ximang.vn (TH/ VOV)

tin cũ hơn