Thông báo mời chào giá 162

Cập nhật:

1. Bên mời chào giá: Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn;

2. Tên gói dịch vụ: Cung cấp dịch vụ tổ chức Lễ khởi công dự án “Đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện”;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 09 giờ 00 phút ngày 31/01/2023 đến trước 15 giờ 00 phút ngày 03/02/2023 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 15 giờ 00 phút ngày 03/02/2023 (trong giờ hành chính);

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Văn Phòng - Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn, Địa chỉ: Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, thẻ căn cước công dân.

tin cũ hơn