Duy trì thực hiện 'NGÀY THỨ 6 XANH'

Cập nhật: 11/10/2023 12:40:00 PM

Phong trào thi đua “NGÀY THỨ 6 XANH” được Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn công ty phát động từ đầu năm 2021, được tất cả các đơn vị và đông đảo CBCNV-LĐ tham gia, không chỉ thực hiện trong ngày thứ 6 hàng tuần mà còn được thực hiện trong các ngày khác trong tuần, đã tạo được cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào đã được các cấp Công đoàn khen thưởng.

BCH Công đoàn công ty thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Công đoàn các đơn vị phối hợp cùng chính quyền, tuyên truyền vận động NLĐ duy trì thực hiện tốt Phong trào thi đua “NGÀY THỨ 6 XANH”.

Qua việc thực hiện phong trào về môi trường, người lao động công ty ngày càng ý thức được hành động để bảo vệ môi trường sống là trách nhiệm của mỗi người đối với sức khỏe của chính bản thân mình và của cộng đồng.

Hình ảnh NLĐ thực hiện vệ sinh cảnh quan nơi làm việc vào thứ 6 ngày 10/11/2023:

tin cũ hơn