Đại hội Công đoàn Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) lần thứ IX

Cập nhật: 7/25/2023 9:10:00 AM

Ngày 21 tháng 7 năm 2023, ti Trung tâm Hi ngh Quc tế, Tng công ty Xi măng Vit Nam t chc Đại hi Công Đoàn ln th IX, nhim k 2023-2028

Về dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), lãnh đạo Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN), có các Đại diện Liên đoàn Lao động địa phương nơi có các đơn vị thành viên VICEM đóng trên địa bàn; đại diện Công đoàn các đơn vị bạn trực thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam; lãnh đạo Đảng, chính quyền Tổng công ty xi măng Việt Nam; các Đ/c Nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty qua các thời kỳ và đặc biệt là sự có mặt của 200 đại biểu chính thức đại diện cho trên 15.000 cán bộ công nhân viên, đoàn viên, người lao động Tổng công ty đang hăng say lao động sản xuất, ngày đêm cống hiến trên mọi miền tổ quốc.

Toàn cảnh Đại Hội

Đại hội Công đoàn Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) lần thứ IX diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đã vượt qua khó khăn, thách thức, đang trong giai đoạn phục hồi sau gần ba năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, hội nhập sâu rộng khu vực và thế giới; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, chính sách tiền tệ, tài khóa được điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả.

Đ/c Nguyễn Thị Thủy Lệ, Ủy viên BCH Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch CĐXDVN phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội

Tuy nhiên, VICEM đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp để giữ vững, ổn định sản xuất, kinh doanh và có bước tăng trưởng; đồng thời đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Hoạt động Công đoàn VICEM đã được đổi mới cả về nội dung và phương thức, nhằm phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn - Người đại diện hợp pháp và duy nhất của CNVCLĐ.

Đ/c Bùi Xuân Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội

Kết quả trong nhiệm kỳ 2017-2023 được đánh giá chung như sau: Công đoàn các cấp đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; tập trung thực hiện các nội dung và các chỉ tiêu của Đại hội VIII Công đoàn VICEM đề ra, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, CNVCLĐ.

Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua đạt được nhiều kết quả, được các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn cấp trên ghi nhận và biểu dương khen thưởng.

Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến; nhiều đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả cao. Hoạt động công đoàn ngày càng đi vào nề nếp, có hiệu quả thiết thực, đại diện bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống của đoàn viên, CNVCLĐ; đồng thời, thông qua công tác tuyên truyền giáo dục, các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ vững mạnh đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

 

Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2023-2028 như: Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; xác định rõ nhiệm vụ của các cấp công đoàn trong VICEM; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, chú trọng đại diện, bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với đoàn viên; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng VICEM phát triển bền vững.

 

Cũng tại Đại hội đã tiến hành bầu BCH Công đoàn VICEM nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu các Đại biểu đi dự đại hội công đoàn ngành xây dựng Việt Nam.

Các Đại biểu tham gia bầu cử tại Đại hội

 

Đ/c Nguyễn Thị Thủy Lệ, Ủy viên BCH Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch CĐXDVN và Đ/c Bùi Xuân Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM tặng hoa chúc mừng các Đ/c vừa được Đại hội bầu vào BCH Công Đoàn VICEM nhiệm kỳ 2023-2028

Như vậy, Đại hội lần thứ IX Công đoàn VICEM, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đây cũng là Đại hội của “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, đã thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo của đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn trong VICEM. Vững niềm tin vào sự nghiệp lãnh đạo của Đảng trực tiếp là Ban Thường vụ Đảng ủy VICEM; sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Công đoàn Xây dựng Việt Nam, phát huy truyền thống vinh quang của giai cấp công nhân, truyền thống công nhân Xi măng Việt Nam cùng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ VICEM, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.

Đoàn đại biểu Công đoàn Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn có 14 đồng chí vinh dự đại diện cho 1217 công đoàn viên dự Đại hội, các đại biểu đã lĩnh hội nội dung Nghị quyết Đại hội về tuyên truyền, tổ chức triển khai tại đơn vị quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Công đoàn VICEM đã đề ra.

Đồng chí Phạm Bá Anh – Chủ tịch công đoàn Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn đã trúng cử Ban chấp hành Công đoàn VICEM nhiệm kỳ 2023-2028 với số phiếu tín nhiệm cao./.

 

Ảnh: Đoàn đại biểu của Công đoàn Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn

tin cũ hơn