Quốc tế thiếu nhi 1 - 6 Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn

Cập nhật: 6/1/2018 12:00:00 AM

Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng nói “Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai” để nhấn mạnh vai trò quan trọng của trẻ em – những chủ nhân tương lai của đất nước. Đồng thời, cũng nhắc nhở mỗi chúng ta phải có trách nhiệm trong việc chăm lo cho sự phát triển của trẻ em.
Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6, công đoàn và đoàn thanh niên Vicem Bút Sơn đã tổ chức cho các cháu là con CBCNV Công ty đi thăm quan lăng Bác để các cháu hiểu hơn về vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta, cũng như xem xiếc tại rạp xiếc trung ương để các cháu vui chơi, thư giãn sau một năm học vất vả

 

tin cũ hơn