Xây dựng cuộc sống xanh bằng hành động - NGÀY THỨ 6  XANH

Cập nhật: 2/5/2021 12:00:00 AM

Ngày 15/01/2021, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty thống nhất phát động phong trào thi đua: “NGÀY THỨ 6  XANH”. Toàn thể CBCNV chung tay hành động để bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường sống và làm việc xanh - sạch - đẹp, nâng cao sức khỏe cho chính bản thân mình. Hưởng ứng phong trào CBCNV sẽ tham gia dọn vệ sinh môi trường ngay tại nơi làm việc văn phòng, thiết bị, vườn hoa, cây cảnh vào chiều thứ 6 tuần thứ 2 và tuần thứ 4 của tháng.

Những hình ảnh đầu tiên của CBCNV tích cực tham gia phòng trào ngày thứ 6 đầu tiên của năm 2021.

 Xí nghiệp tiêu thụ:

Xưởng Nguyên liệu

Xưởng Xi măng

Phòng Thí nghiệm

Xưởng Nguyên liệu

Phòng Vật tư

Xưởng khai thác

Tổ xe - Văn phòng

Xưởng Bột liệu

Xưởng Clinker

Xưởng Sửa chữa

Xí nghiệp Vật liệu xây dựng

Ban Kỹ thuật an toàn và môi trường

Kết quả là:

VPCĐ

tin cũ hơn