Thông báo phát hành thư mời chào giá 1060

Cập nhật: 5/13/2022 8:57:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói dịch vụ: Phòng và diệt mối tại khu vực kho Công ty, các kho và khu nhà xưởng Khai thác, XNTT, Khu nhà An ninh, XNVLXD;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 9 giờ 00 phút ngày 13/5/2022 đến trước 10giờ 30phút ngày18/5/2022 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 10 giờ 30 phút ngày 18/5/2022;
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./.

tin cũ hơn