THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 1/23/2024 2:18:00 PM

Kính gửi:    

- Công ty CP cơ điện KMK;

- Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Denkin;

- Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và phát triển thương mại PLC

Căn cứ Quyết định số 128/BTS-KHCL ngày 23/01/2024 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói mua sắm “Cung cấp hàng hóa và dịch vụ sửa chữa quạt thổi than HM 1524”,

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của Gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Denkin;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT: 221.560.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm hai mươi mốt triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; trong đó thời gian cung cấp vật tư trong vòng 10 ngày, thời gian thực hiện dịch vụ trong vòng 35 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị và mặt bằng.

1.5. Địa điểm thực hiện: Tại Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty CP cơ điện KMK

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào

2.2. Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và phát triển thương mại PLC

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn