Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 3/2/2023 8:23:00 AM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

 

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp xỷ từ quá trình luyện thép/kẽm (giàu sắt) phục vụ sản xuất;
  3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT): 6.270.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, hai trăm bảy mươi triệu đồng chẵn);
  4. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 02/03/2023 đến trước 13 giờ 30 phút ngày 07/03/2023 (trong giờ hành chính);
  5. Thời gian nộp thư chào giá: trước 13 giờ 30 phút ngày 07/03/2023 (trong giờ hành chính);
  6. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  7. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, căn cước công dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn