THÔNG BÁO mời chào giá

Cập nhật: 1/4/2022 9:07:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: “Cung cấp đất phong hóa phục vụ sản xuất năm 2022”. Gói mua sắm gồm 02 phần độc lập như sau:

- Phần 1: Cung cấp đất phong hóa (SiO2≥57%) phục vụ sản xuất năm 2022 (01)

- Phần 2: Cung cấp đất phong hóa (SiO2≥65%) phục vụ sản xuất năm 2022 (02)

3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT 10%):

- Phần 1: Cung cấp đất phong hóa (SiO2≥57%) phục vụ sản xuất năm 2022 (01): 22.022.000.000 đồng.

- Phần 2: Cung cấp đất phong hóa (SiO2≥65%) phục vụ sản xuất năm 2022 (02): 24.552.000.000 đồng.

4. Bảo đảm dự thầu: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng), theo hình thức bảo lãnh ngân hàng hoặc đặt cọc bằng Séc hoặc đặt cọc bằng tiền mặt. Gồm 02 phần như sau:

- Phần 1: Cung cấp đất phong hóa (SiO2≥57%) phục vụ sản xuất năm 2022 (01): 230.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi triệu đồng).

- Phần 2: Cung cấp đất phong hóa (SiO2≥65%) phục vụ sản xuất năm 2022 (02): 270.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi triệu đồng).

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 75 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

5. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 04/01/2022 đến trước 14 giờ 15 phút ngày 14/01/2022 (trong giờ hành chính); (Đính kèm thư mời chào giá)

6. Thời hạn nộp thư chào giá: Trước 14 giờ 15 phút ngày 14/01/2022 (trong giờ hành chính);

7. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

Trường hợp các đơn vị đến nộp thư chào giá trực tiếp, đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

/Data/files/Thong%20tin%20dau%20thau/TH%C6%AF_part1.rar

/Data/files/Thong%20tin%20dau%20thau/TH%C6%AF_part2.rar

tin cũ hơn