Thông báo mời chào giá 2346

Cập nhật: 10/21/2021 8:29:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ kiểm tra, bảo dưỡng phòng ngừa tại các đơn vị;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 21/10/2021 đến trước 08 giờ 30 ngày 02/11/2021 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: trước 08 giờ 30 ngày 02/11/2021;
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn