THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ - XNVL

Cập nhật: 11/20/2020 12:00:00 AM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Trồng cỏ, cây khu quanh nhà điều hành trung tâm, khu đầu kho đá sét và khu đầu kho đá vôi;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 23/11/2020 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 26/11/2020 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: trước 09 giờ 00 phút ngày 26/11/2020 (trong giờ hành chính);
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Xí nghiệp Vật liệu xây dựng - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân.

tin cũ hơn