Hội thi “ Tuổi trẻ VICEM Học và làm theo Bác”

Cập nhật: 11/5/2019 12:00:00 AM

Để chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày ra đời ngành Công nghiệp xi măng Việt Nam (25/12/1899-25/12/2019), 90 năm ngày truyền thống ngành Xi măng Việt nam (8/1/1093-8/1/2019), 40 năm thành lập Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (1/10/1979-1/10/2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 5/11/2019, Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam tổ chức Hội thi “ Tuổi trẻ VICEM Học và làm theo Bác”.

Hội thi “ Tuổi trẻ VICEM Học và làm theo Bác” có 09 Công ty tham dự và 70 đoàn viên thanh niên tham gia.

Đoàn thanh niên Công ty cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn nhiệt tình hưởng ứng và cử 10 đồng chí đoàn viên thanh niên xuất sắc tham gia Hội thi. Trước giờ tổ chức Hội thi, Đoàn thanh niên VICEM đã tổ chức báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại phần thi “ VICEM trong trái tim tôi” Đoàn thanh niên Công ty cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn được đánh giá rất cao và được tuyên dương tại Hội thi.

tin cũ hơn