Công đoàn Vicem Bút Sơn phối hợp với trường Đại học Công đoàn tổ chức 2 đợt “tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018” cho cán bộ công đoàn Công ty

Cập nhật: 12/1/2018 12:00:00 AM

Đợt 1: Ngày 22/11/2018, lớp tập huấn nghiệp vụ cho 190 cán bộ công đoàn từ tổ trưởng công đoàn trở lên tại hội trường 309 Nhà Khách Công ty.

Đợt 2: Ngày 30/11 - 1/12/2018 Lớp tập huấn nghiệp vụ cho UVBCH Công đoàn Công ty, Chủ tịch Công đoàn bộ phận tại Hạ Long-Quảng Ninh. Nội dung tập huấn xoay quanh chuyên đề Nội dung, phương pháp hoạt động của công đoàn cơ sở, kỹ năng thương lượng tập thể và Thỏa ước lao động tập thể.

Thông qua lớp tập huấn, Công đoàn Xi măng Vicem Bút Sơn mong muốn muốn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, góp phần tổ chức thực hiện tốt hơn nữa phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tại Công đoàn bộ phận và Công đoàn công ty.

tin cũ hơn