VICEM BÚT SƠN TẬP TRUNG PHÒNG, CHỐNG, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 VẪN ĐẢM BẢO NHIỆM VỤ SXKD

Cập nhật: 4/3/2020 12:00:00 AM

Kết luận tại cuộc họp khẩn ngày 31/3/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 của Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, Ông Đỗ Tiến Trình – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Trưởng ban chỉ đạo đã kết luận, yêu cầu các đơn vị triển khai việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid–19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid–19 như: Tạo điều kiện cho CBCNV nghỉ phép năm 2020, ưu tiên để người lao động làm theo giờ hành chính làm việc tại nhà qua hệ thống E-office và các hệ thống thông tin khác, đảm bảo tiến độ, chất lượng; Đối với người lao động làm việc theo ca, kíp: Bố trí sắp xếp làm việc luân phiên, hỗ trợ lẫn nhau làm việc online đảm bảo việc sản xuất được thông suốt, ổn định.

Đặc biệt, Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo bố trí đội ngũ “Vận hành Trung tâm” của Công ty ăn, nghỉ, sinh hoạt sau tan ca làm việc tại Công ty trong suốt thời gian dịch Covid -19, không tiếp súc với tất cả mọi người ngoài khu vực, đảm bảo an toàn tuyết đối không bị đảnh hưởng nguy cơ lây nhiễm do virut Covid-19 gây ra. Giao Văn phòng Công ty bố trí nơi ăn, nghỉ và công tác phục vụ chu đáo cho đội ngũ “Vận hành trung tâm” đầy đủ tiện nghi, cơ sở vật chất, phòng tập thể thao, vệ sinh, nhu cầu sinh hoạt, đảm bảo tái tạo sức khỏe cho người lao động, đảm bảo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Một số hình ảnh Tổng Giám đốc Công ty và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đi kiểm tra nơi ăn, nghỉ cho đội ngũ ‘Vận hành trung tâm”: