• 120 nam nganh xi mang nguoi vicem viet khuc trang ca
  Trong bối cảnh nguồn cung xi măng trên cả nước vượt xa cầu, đặc biệt VICEM Bút Sơn lại nằm trên địa bàn tỉnh có nhiều nhà máy xi măng nhất cả nước nên áp lực cạnh tranh giữa các thương hiệu xi măng càng diễn ra gay gắt. Đặc biệt, từ cuối năm 2019, tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, càng gây nên những khó khăn gấp bội cho các doanh nghiệp, trong đó có VICEM Bút Sơn. Tuy nhiên, với định hướng tư duy, tầm nhìn dài hạn, Công ty đã đề ra chiến lược, áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ.
  Cập nhật: 8/25/2021 12:00:00 AM
 • 120 nam nganh xi mang nguoi vicem viet khuc trang ca
  Sau 24 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn đã trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất, cung ứng xi măng hàng đầu tại thị trường Việt Nam, đóng góp quan trọng vào sự lớn mạnh của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.
  Cập nhật: 8/11/2021 12:00:00 AM
 • 120 nam nganh xi mang nguoi vicem viet khuc trang ca
  Năm vừa qua, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn đã thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt mục tiêu phòng chống dịch Covid-19, tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và đạt các mục tiêu đề ra.
  Cập nhật: 2/17/2021 12:00:00 AM
 • 120 nam nganh xi mang nguoi vicem viet khuc trang ca
  Từ khi đi vào hoạt động, Cảng Bút Sơn thuộc Công ty Cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn đã trú trọng tới công tác bảo vệ môi trường và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
  Cập nhật: 9/11/2020 12:00:00 AM