• THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ - PTC
  Tổ chức Hội nghị khảo luận kỹ thuật sửa chữa, bảo trì phòng ngừa các thiết bị trong dây chuyền sản xuất xi măng; kết hợp thăm, khảo sát và trao đổi học tập kinh nghiệm thực tế.
  Cập nhật: 3/12/2021 12:00:00 AM
 • Thông báo kết quả
  Cập nhật: 3/11/2021 12:00:00 AM
 • THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ - PTC
  Tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ Luật Lao động 2019 và cập nhật các chế độ chính sách đối với người lao động; kết hợp tham quan, trao đổi kinh nghiệm thực tế.
  Cập nhật: 3/10/2021 12:00:00 AM
 • Thông báo mời chào giá 482
  Cung cấp vật tư, dụng cụ phục vụ sửa chữa thiết bị nhà máy
  Cập nhật: 3/8/2021 9:11:03 AM