Chính sách & Mục tiêu

Ngày đăng : 11/9/2010

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

1. Chỉ đưa ra thị trường các loại sản phẩm xi măng đảm bảo chất lượng, với giá cả hợp lý và phương thức giao nhận hàng thuận lợi nhất, nhằm thỏa mãn một cách tốt nhất các yêu cầu chính đáng của khách hàng.

 

2. Tuân thủ các quy định về môi trường của Pháp luật Việt Nam, và những yêu cầu khác liên quan đến môi trường mà Công ty đang ký áp dụng nhằm sử dụng một cách hiệu quả nguồn tài nguyên và năng lượng trong quá trình sản xuất.

 

3.Tham gia thiết lập, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống Quản lý chất lượng và môi trường thông qua việc cung cấp đầy đủ nguồn lực cho việc thực hiện hệ thống trên

 

 

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2018

 1. Xuất ra thị trường 3.985.000 tấn xi măng và 60.000 tấn Clinker đảm bảo chất lượng ổn định theo Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Công ty đã công bố.

100% khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ được giải quyết thoả đáng. 2. 100% rác thải của Công ty được thu gom, phân loại ngăn ngừa ô nhiễm

Nồng độ bụi trong khí thải phát sinh ra môi trường qua hệ thống ống khói, lọc bụi <=96mg/Nm3

Toàn bộ các yêu cầu của pháp luật, các yêu cầu liên quan đến môi trường được cập nhật và đánh giá sự tuân thủ3. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn 500 lượt người; 100% CBCNV được đào tạo ATLĐ và ý thức bảo vệ môi trường.

Hơn 30 đề tài KHKT và sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng.


 

VIDEO 20 NAM BUT SON


liên kết Website

Liên hệ công tác

Văn phòng

  • 0226 3 851 323

Kinh Doanh

  • 0226 3 851 327
Xí nghiệp tiêu thụ

Hỗ trợ online

Văn phòng

Email: vanphong@vicembutson.com.vn

Sản phẩm chính

Thống kê truy cập

Số người online: 8

Lượt truy cập: 1809772